วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

แพะพันธุ์ซาเนน

แพะพันธุ์ซาเนน
เป็นแพะนมที่มีขนาดใหญ่ให้ผลผลิตนมสูงกว่าแพะพันธุ์อื่นๆ แพะพันธุ์นี้มีขนสั้น ดั้งจมูกและใบหน้ามีลักษณะตรง ใบหูเล็กและตั้งชี้ไปข้างหน้า ปกติจะไม่มีเขาทั้งในเพศผู้และเพศเมีย แต่เนื่องจากมีแพะกระเทยในแพะพันธุ์นี้มาก จึงควรคัดเฉพาะแพะที่มีเขาไว้เป็นพ่อพันธุ์ เพราะมีรายงานว่าลักษณะกระเทยมีความสั
มพันธ์ทางพันธุ์กรรมอยู่กับลักษณะของ การไม่มีเขา แพะพันธุ์นี้มีสีขาว สีครีม หรือสีน้ำตาลอ่อนๆน้ำหนักโตเต็มที่ประมาณ 60 กิโลกรัม สูงประมาณ 70-90 เซนติเมตร ให้น้ำนมประมาณวันละ 2 ลิตร ระยะเวลาการให้นมนานถึง 200 วัน มีหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เลี้ยงแพะพันธุ์นี้อยู่มาก เช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และประเทศไทย แต่ก็มีปัญหาเพราะว่าแพะพันธุ์นี้ปรับตัวเข้ากับภูมิอากาศในแถบนี้ไม่ค่อยดี นัก แต่ถ้าหากเลี้ยงแพะพันธุ์นี้ไว้ในลักษณะขังคอกตลอดเวลา ก็จะทำให้ปัญหาเรื่องเจ็บป่วยลดลงให้ผลผลิตดี

แพะพันธุ์แองโกลนูเบียน

2.แพะพันธุ์แองโกลนูเบียน (Anglonubian)
กรมปศุสัตว์นำเข้ามาเลี้ยงขยายพั
นธุ์ กว่า 20 ปีแล้ว เพื่อปรับปรุงพันธุ์พื้นเมืองให้มีขนาดใหญ่ขึ้น แพะพันธุ์นี้มีขนาดใหญ่ น้ำหนักตัว มีน้ำหนักแรกเกิด 2-5 กิโลกรัม น้ำหนักหย่านม (3 เดือน) 15 กิโลกรัม ตัวผู้เมื่อโตเต็มที่หนักประมาณ 75 กิโลกรัม ตัวเมียหนักประมาณ 50-60 กิโลกรัม มีหลายสี ทั้งสีเดียวในตัว หรือมีสีด่างปน เช่น ดำ เทา ครีม น้ำตาล น้ำตาลแดง และอาจมีจุดหรือด่างขนาดต่าง ๆ ได้ สันจมูกมีลักษณะโด่งและงุ้ม ใบหูยาวและปรกลง ปกติแพะพันธุ์นี้ จะไม่มีเขา แต่ถ้าหากมีเขาเขาจะสั้นและเอนแนบติดกับหนังหัว ขนชันละเอียดเป็นมัน มีขายาวซึ่งช่วยให้เต้านมไม่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากหนามวัชพืชเกี่ยว ผลผลิตน้ำนมประมาณ 1.5 ลิตรต่อวัน ระยะเวลาให้น้ำนมประมาณ 165 วัน
วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2552

พันธ์แพะ

1. แพะพันธุ์บอร์ (Boer)
เป็นแพะพันธุ์เนื้อขนาดใหญ่ จากประเทศแอฟริกาใต้ ลักษณะเด่นคือมีลำตัวสีขาว หัวและคอจะมีสีแดง ใบหูยาวปรก กรมปศุสัตว์ นำเข้ามาจากประเทศแอฟริกาใต้ เมื่อปลายปี พ.ศ. 2539 มีน้ำหนักแรกเกิด 4 กิโลกรัม น้ำหนักหย่านม 20 กิโลกรัม โตเต็มที่ตัวผู้หนักประมาณ 90 กิโลกรัม ตัวเมียหนักประมาณ 65 กิโลกรัม


การจัดการด้านสุขภาพสัตว์
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพแพะ


อุณภูมิร่างกาย 102.5 – 104 ๐ F
อัตราการเต้นหัวใจ 60 – 80 ครั้ง/นาที

อัตราการหายใจ 15 – 30 ครั้ง/นาที
วัยเจริญพันธุ์ 4 – 12 เดือน
วงรอบการเป็นสัด 18 – 23 วัน
ระยะการเป็นสัด 12 – 36 ชั่วโมง
ระยะการอุ้มท้อง 150 วัน
พันธุ์ แอลไพน์ (alpine)

พันธุ์ แอลไพน์ (alpine) ถิ่นกำเนิด แถบภูเขาแอลป์ในสวิสเซอร์แลนด์และออสเตรเลีย ไปปรับปรุงพันธุ์ในประเทศต่างๆ ทั่วยุโรป
ลักษณะเด่นประจำพันธุ์ มีขนาดใหญ่ ขนไม่ยาว ขนมีหลายสี อาจเป็นสีดำ น้ำตาลหรือขาว แต่นิยมเลี้ยงสีดำ มีลายขาวที่หน้าและช่วงขาใต้เข่าลงไป ใบหน้าและดั้งจมูกเรียบตรง ใบหูเล็กและตั้ง อาจมีเขาหรือไม่ก็ได้ ให้นมเฉลี่ย 2.5 กก./วัน